Dissabte

Anterior

Les activitats de dissabte varen començar amb un dinar dels grups participants. A les 16.00 el grup d'Eivissa-Formentera va fer el taller de ball i desprès d'un descans va ser el grup de Menorca que va fer el taller de ball.

A la ballada hi participaren el Xeremiers de Sóller, l'Escola de Ball de Bunyola, el grup d'Eivissa-Formentera i el grup de Menorca.


Dissabte-Dinar - 02
Dissabte-Dinar - 03
Dissabte-Dinar - 04
Dissabte-Dinar - 05
Dissabte-Dinar - 06
Dissabte-Dinar - 07
Dissabte-Dinar - 10
Dissabte-Dinar - 11
Dissabte-Dinar - 12
Dissabte-Dinar - 14
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 03
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 05
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 06
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 08
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 09
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 14
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 16
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 18
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 21
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 23
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 29
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 31
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 33
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 34
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 36
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 37
Dissabte-Taller Eivissa-Formentera - 38
Dissabte-Descans - 1
Dissabte-Taller Menorca - 02
Dissabte-Taller Menorca - 04
Dissabte-Taller Menorca - 05
Dissabte-Taller Menorca - 11
Dissabte-Taller Menorca - 12
Dissabte-Taller Menorca - 13
Dissabte-Taller Menorca - 16
Dissabte-Taller Menorca - 17
Dissabte-Taller Menorca - 18
Dissabte-Taller Menorca - 20
Dissabte-Taller Menorca - 25
Dissabte-Taller Menorca - 27
Dissabte-Taller Menorca - 28
Dissabte-Ballada Xeremiers Sóller - 03
Dissabte-Ballada Xeremiers Sóller - 04
Dissabte-Ballada Xeremiers Sóller - 06
Dissabte-Ballada Xeremiers Sóller - 07
Dissabte-Ballada Xeremiers Sóller - 10
Dissabte-Ballada Xeremiers Sóller - 13
Dissabte-Ballada EBall Bunyola - 03
Dissabte-Ballada EBall Bunyola - 04
Dissabte-Ballada EBall Bunyola - 05
Dissabte-Ballada EBall Bunyola - 06
Dissabte-Ballada EBall Bunyola - 07
Dissabte-Ballada EBall Bunyola - 12
Dissabte-Ballada Visita Batle Bunyola - 01
Dissabte-Ballada Visita Batle Bunyola - 04
Dissabte-Ballada Visita Batle Bunyola - 06
Dissabte-Ballada Visita Batle Bunyola - 07
Dissabte-Ballada Visita Batle Bunyola - 09
Dissabte-Ballada Eivissa-Formentera - 02
Dissabte-Ballada Eivissa-Formentera - 04
Dissabte-Ballada Eivissa-Formentera - 06
Dissabte-Ballada Eivissa-Formentera - 09
Dissabte-Ballada Eivissa-Formentera - 10
Dissabte-Ballada Eivissa-Formentera - 13
Dissabte-Ballada Menorca - 01
Dissabte-Ballada Menorca - 02
Dissabte-Ballada Menorca - 03
Dissabte-Ballada Menorca - 04
Dissabte-Ballada Menorca - 08

 © FMIBM 2011