Rondalla des Pla - Petra

Associació Cultural Popular Rondalla des Pla

espaiweb

C/ Antoni Maria Alcover, 6 - 07520 Petra - Illes Balears

rondalladesplapetra@gmail.com

619128876 (Bartomeu Tortella)

686985775 (Llorenç Tortella Sbert)

 © FMIBM 2011