Rondalla de Bellver/Tralai - Palma 

Associació Cultural Rondalla de Bellver

espaiweb

C/ Regal, 88 baixos - 07008 Palma - Illes Balears

r.bellver@telefonica.net

971 248 192 (Joan Pastor)

617 243 264 (Joan Pastor)

world-wide-web

http://personal.iddeo.es/rbellver

 © FMIBM 2011