Formularis

SOL·LICITUDS D'ACTIVITATS:FACTURES:

  • FACTURA: Plantilla exemple de factura amb excel.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS:

  • MODEL 1: Ballada mostra, ballada popular, trobada d'escoles, recital.


  • MODEL 2: Conferències, exposicions, tallers, taules rodones i altres.
 © FMIBM 2011