Federació

La Federació de Música i Ball Mallorquí és una entitat formada per grups i associacions culturals que es dediquen al ball, la música i la indumentària tradicional i popular de l'illa de Mallorca.

DELS GRUPS

Poden formar part de la Federació els grups que tenguin entre els seus objectius les mateixes finalitats que la Federació (Estatuts de la Fedetació).

Per federar-se han d'estar constituïts com a associació cultural amb tota la documentació que exigeix la normativa actual. A l'apartat de documentació d'aquesta web trobareu els arxius per fer la sol·licitud d'ingrès.

La Federació organitza cada any un programa perquè els grups puguin organitzar activitats amb els suport que la Federació aconsegueixi de diferentes entitats públiques o privades. A l'apartat documentació trobereu més informació del seu funcionament.

Actualment hi ha establertes les següents quotes:

- Quota d'inscripció, es paga una única vegada: 60,10€

- Quota mensual: 30,05€ Es pot ingressaar al compte de la Federació o ser descomptada de les activitats que subvenciona la federació.

- Quotes extraordinàries que aprovi l'Assemblea.

- El 10% de les subvencions que els grups aconsegueixin a travès de la federació segons l'article 35 apartat e) dels Estatuts.

ASSEMBLEES

Es convoca cada any dins el mes de febrer una Assemblea General per donar compte a tots els grups federats de la gestió de la Junta Directiva, aprovació de memòries, comptes, pressuposts i activitats a realitzar.

Les Assemblees Extraordinàries es convoquen cada 4 anys per a l'elecció de la Junta Directiva.

LA JUNTA DIRECTIVA

Actualment està formada per:

President: Joan Pastor (Rondalla de Bellver)

Vicepresidenta: Maria Antònia Company (Aires Mallorquins)

Tresorer: Jordi Cloquell Noceras (Escola de ball de Bunyola)

Secretària: Antònia Costa (Aires de Pagesia)

Vocals: Pere Barceló (Abeniara), Maria Antònia Amorós (Giravolt), Martina Perelló (Revetla d'Algebelí), Joan Francesc Escudero (S’Estol Porrerenc).

Secretariat: Antoni Colom - Tel.: 686 992 220

 © FMIBM 2011